ZEMNÍ PRÁCE HTU, ČTU

STABILIZACE ZEMIN

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Zemní práce HTU, ČTU

Provádíme zemní práce pro stavby rodinných domů, stavby občanské vybavenosti, průmyslové stavby, komunikace a další:

 • sejmutí ornice
 • odkopávky, prokopávky na úroveň pláně, základové spáry (HTÚ)
 • úrovedení násypových těles na úroveň pláně, základové spáry (HTÚ)
 • hloubení základových konstrukcí
 • zásypy základových konstrukcí
 • provedení terénních úprav kolem staveb
 • rozprostření ornice

Jsme držiteli oprávnění k hornické činnosti.

Stabilizace zemin

Úprava vlastností zeminy vhodnými pojivy. Upravenou zeminu lze následně použít do  zemních konstrukcí například násypová tělesa hal a pláně komunikací.

Na základě požadavku únosnosti a ve spolupráci s akreditovanou laboratoří stanovíme recepturu: druh pojiva, množství, hloubka zapracování, počet vrstev.

Používaná pojiva: vápno – cement – směsná pojiva

Realizace vlastní stabilizace:

 • stabilizace zemní frézou
 • rovnání grejdry s laserovou nivelací
 • hutnění vibračními válci
 • dávkování pojiva pojízdnými dávkovači
 • vlastní doprava pojiva

Provedení kontrolních zkoušek akreditovanou laboratoří.

 

 

Inženýrské sítě

Provádíme kompletní inženýrské sítě včetně zemních prací a montáží:

 • vodovodní řad
 • plynové vedení
 • rozvody nízkého napětí
 • kanalizace dešťová
 • kanalizace splašková
 • rozvody veřejného osvětlení
 • datové a informační rozvody

 

Komunikace a zpevněné plochy

Zabýváme se rekonstrukcemi a výstavbou nových komunikací různých typů:

 • vozovky
 • chodníky
 • cyklostezky
 • parkoviště
 • odstavné plochy

Realizujeme podkladní vrstvy:

 • ŠD – štěrkodrť
 • MZK – mechanicky zpevněné kamenivo
 • SC (KZC) – kamenivo zpevněné cementem

Realizujeme pokládku povrchů:

 • dlážděný povrch
 • betonový povrch
 • panelový povrch
 • asfaltový povrch

 

Kontakt

ZEMNÍ PRÁCE HTU, ČTU, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KOMUNIKACE a zpevněné plochy

Slatinická 191, 783 49 Lutín

Jiří Golláň
mobil: 722 656 597
gollan@sprosro.cz

stabilizace zemin

Slatinická 191, 783 49 Lutín

Ing. Martin Zlámal
mobil: 606 704 845
zlamal@sprosro.cz

Ke stažení